Όχι στη θάλασσα.

Αλλά με μπύρες.

Όχι για πολύ. Αλλά απαραιτήτως.